Quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT

Ở các nước có nền giáo dục phát triển thường sẽ không có các trường đại học sư phạm với chức năng đào tạo giáo viên dạy các cấp học trong hệ thống giáo dục. Các giáo viên hầu hết đều xuất phát từ một trường đại học chuyên ngành nào đó sau đó học qua một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Điều này sẽ giúp cho GV có được một kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực mà họ sẽ giảng dạy nhờ vậy chất lượng các bài giảng sẽ cao và có tính thực tiễn.

Trong trường hợp giáo viên được đào tạo tại các trường sư phạm như ở VN thì ngay từ đầu họ cũng đã được học tập trung vào các môn mà họ sẽ giảng trong nhà trường + các môn học liên quan tới kỹ năng giảng dạy. Ưu điểm của cách làm này là giáo viên sẽ hiểu rõ các bài giảng trong sgk mà họ sẽ giảng; nhược điểm là họ sẽ bị giới hạn trong các nội dung của SGK, không có kinh nghiệm thực tiễn như những người học các môn chuyên ngành đi làm một thời gian rồi quay lại làm nghề dạy học.

Phong NN IK600 o Bac Giang

Thời gian vừa qua Bộ GD cũng đã thấy rõ được lợi thế của cách làm này nên đã mở ra các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và cho phép các cơ sở GD được tuyển những người có chứng chỉ. Điểm gây cản trở ở đây là bản thân lượng sinh viên ra trường ngành sư phạm đang thừa nên việc gia tăng thêm nguồn cung từ các ngành khác sẽ khiến cho áp lực tìm kiếm việc làm của cử nhân ngành sư phạm trở nên khó khăn hơn. Đây có thể là một lý do quan trọng khiến Bộ GD đã tạm thời dừng lại để tìm hướng đi mới:

QUYẾT ĐỊNH

Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

—————————

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

 

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

           Điều 2. Chấm dứt hiệu lực các quyết định, công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ hoặc cho phép cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông.

            Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đối với các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông đã tuyển sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếp tục thực hiện và cấp chứng chỉ theo quy định.

          Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

http://www.moet.gov.vn/?page=6.4&view=59

 

Advertisements