Hướng dẫn lắp đặt HiClass V

Sơ đồ hướng dẫn lắp đặt (kết nối các thiết bị) của hệ thống phòng học đa năng HiClass V:

user_lapdat_hcv

Advertisements

Giới thiệu tổng quan

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Với sự thành công của việc lắp đặt hơn 20.000 phòng Hiclass II trên thế giới, hãng Ikonnet đã giới thiệu hệ thống phòng học đa chức năng mới nhất – Phòng học đa chức năng Hiclass V – một hệ thống mà sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cho việc giảng dạy trong lớp học có mạng máy tính cùng với chương trình giảng dạy đa phương tiện. Tiếp tục đọc

Cách cài đặt và kết nối hệ thống HiClass V

2. Cách cài đặt và kết nối hệ thống HiClass V

2.1 Sơ đồ kết nối hệ thống

2.2 Bàn điều khiển giáo viên IK-590

1)  Nút bật/tắt hệ thống

2) POWER: 110/ 220V

3) BUS IN: (không sử dụng)

4) BUS OUT: (không sử dụng)

5) UTP BUS: Kết nối đến BUS OUT(B) trên hộp ngoài giáo viên

6) RS-232: kết nối đến cổng COM của máy tính giáo viên, cho phần mềm điều khiển IK-180 hộp ngoài giáo viên Tiếp tục đọc